Podcasts

Det er dejligt at lytte til en god podcast når man er på farten, støvsuger, slår græsset eller f.eks. klipper hæk. Det sidste kræver dog...

Evangeliernes troværdighed

Har netop læst Cold Case Christianity af J. Warner Wallace og The case For Christ af Lee strobel. J. Warner Wallace er tidligere kriminalbetjent i...

BackUp using Scheduler and VBScript

Create vbs file: Dim objFSO Const OverWriteFiles = True Set objFSO = CreateObject(“Scripting.FileSystemObject”) objFSO.CopyFile “C:\Users\kent\Documents\*.xlsx”, “\\NAS_Name\Public\Documents\BackUp\” objFSO.CopyFile “C:\Users\kent\Documents\*.xls”, “\\NAS_Name\Public\Documents\BackUp\” objFSO.CopyFile “C:\Users\kent\Documents\*.doc”, “\\NAS_Name\Public\Documents\BackUp\” objFSO.CopyFile “C:\Users\kent\Documents\*.docx”, “\\NAS_Name\Public\Documents\BackUp\”...

Change DNS using bat-file

E.g. change to UnblockUS DNS servers: netsh interface ipv4 add dnsserver “Wireless Network Connection” address=208.122.23.22 index=1 netsh interface ipv4 add dnsserver “Wireless Network Connection” address=208.122.23.23...

NAS 110 Recovey

Recovery of NAS 110 Data Hard disk broke down complaining of overheating. Could not access it using the NAS 110. Moved the SATA drive to...