Evangeliernes troværdighed

Har netop læst Cold Case Christianity af J. Warner Wallace og
The case For Christ
af Lee strobel.

J. Warner Wallace er tidligere kriminalbetjent i Californien. Han specialiserer sig i uopklarede sager. Cold cases.
Han blev berømt som kriminalekspert på TV i USA, hvor han bl.a. blev brugt i Dateline på NBC.
Han har arbejdet på nogle højt profilerede sager som har været i nyhederne i USA og det har været med til at gøre ham kendt.
Han var med til at danne en special-enhed for opklaring af uopklarede sager og har vundet flere priser/anerkendelser for sit arbejde som kriminal-betjent.
Han ved hvad han taler om, og han er god til at formidle det.

Han var ateist, og han fortæller om hvordan han hånede sine troende kollegaer for deres overtro. Men på et tidspunkt besluttede han alligevel at læse evangelierne for at se hvad det egentlig var Jesus havde sagt. Men da han gjorde det så opdagede han noget som overraskede ham. Nemlig at beretningerne i evangelierne faktisk fremstod som troværdige vidneudsagn.
Det endte med at han blev omvendt som 35-årig i 1996.

I bogen Cold Case Christianity gennemgår han principperne for efterforskning af forbrydelser og vidneforklaringer, og hvordan han mere detaljeret anvendte sin ekspertise på de områder til at analysere Det nye Testamente.

Han forklarer bevisernes stilling på en god og meget overbevisende måde. Som han siger, så kan man godt bortforklare evangeliernes troværdighed, men den forklaring der hænger bedst sammen er den simple, at de taler sandt. Men det forudsætter selvfølgelig at man er åben overfor den mulighed at Gud findes og at mirakler kan ske.

Han angriber det fra mange forskellige vinkler:
– Historieforskning. Hvad kan man finde i de kanoniske tekster, og hvad kan man finde i andre kilder udenfor disse tekster.
– Hvad kan man sige ud fra det sproglige om den region og den tid det er skrevet i.
– Arkæologi. Bekræfter eller afkræfter arkæologiske fund troværdigheden.
– Datering. Han gennemgår argumenterne for datering af teksterne.

Men der hvor han selv har en særlig ekspertise er undersøgelse af vidneudsagn. Og der fremhæver han at de vidneudsagn man finder i Bibelen har de kendetegn man normalt forventer at finde i troværdige vidneudsagn.

Lee Strobel er journalist og jurist. Han skrev for Chicago Tribune og andre aviser i 14 år, og opnåede også at blive prisbelønnet for sit arbejde som kriminal-reporter.

Han var også ateist. Men så blev hans kone omvendt. Og så begyndte han at undersøge Bibelens påstande om Jesus. Det førte til hans omvendelse som 29-årig i 1981.

Han har skrevet en bog hvor han gennemgår de ting han opdagede i sin undersøgelse af Bibelens påstande. Den er skrevet som en interview-bog hvor han interviewer forskellige førende eksperter. Han udfordrer dem med spørgsmål som efterprøver Bibelens troværdighed. Hvad er egentlig argumenterne for, at det er troværdigt. Hvad med kritikerne, hvorfor tager de fejl?

Hvis man ikke orker at læse bogen, så kan man glæde sig, for den er kommet som film. Jeg har endnu ikke set den. Den er vist kun udkommet i USA endnu. Men jeg har set at mindst én anmelder, der normalt er skeptisk overfor kristne film, var begejstret, så jeg glæder mig til at se den. Og i mellemtiden har jeg så læst bogen. Den kan jeg anbefale. Den er interessant.

Bogen har nogle meget oplysende interviews med personer som er anerkendte eksperter på hver deres område.

Der er også nogle ret bevægende interview. Bl.a. interviewer han en jøde, som fortæller om sin omvendelse til Kristus. Og et interview med en retsmediciner, der går i detaljer med beskrivelsen af hvad det egentlig var Jesus blev udsat for. Det er forfærdelig læsning, og meget bevægende.

Nogle af de eksperter der bidrager til de to bøger er…

J. P. Moreland, Bachelor i kemi, Master og Ph.D. i filosofi.
William Lane Craig, Ph.D i filosofi taget i England, Ph.D i teologi taget i München. Den sidste Ph.D. fik han for en afhandling der handlede om det historiske argument for Jesus genopstandelse.
Gary Habermas, Forsker, Professor, Ph.D. i historie og religionsfilosofi, Masters i teologisk filosofi.
Michael Licona, Ph.D. i Studier af Det Nye Testamente, Masters i religionsstudier.
Bruce Metzger, Masters in Det Nye Testamente, Ph.D. i Græske Evangeliestudier.
Craig Blomberg, Professor, Ph.D. og Masters.
Daniel B. Wallace, Professor, Masters og Ph.D i Studier af Det Nye Testamente.
Craig A. Evans, Professor, Bachelor i historie og filosofi, Master i Teologi, og Master og Ph.D. i Bibelske Studier. Se også hans side med links.
Gregory Koukl, Masters i Etik og Religionsfilosofi, og Masters i kristen apologetik.
R.T. France, Master og Ph.D.
Shimon Gibson, Master og Ph.D i arkæologi.
Michael W. Holmes, Professor, Ph.D. i bibelske studier.

Nedenfor er samlet links til forskellige podcast som jeg har fundet nyttige.

Link

Beskrivelse

Podcast Podcast from Faith & Life Lecture Series

J. Warner Wallace is a cold-case homicide detective.

Christianity could be defined as a “cold case”: it makes a claim about an event from the distant past for which there is little forensic evidence. In Cold-Case Christianity, J. Warner Wallace uses his nationally recognized skills as a homicide detective to look at the evidence behind Christian beliefs. Wallace uses principles he learned as a cold-case detective to build a convincing case for the truth of the Christian worldview.

Cold Case Christianity J. Warner Wallace’s homepage.
Podcast 1
Podcast 2
Podcast 3
3 podcast about the non-canonical gospels. By J. Warner Wallace.
Part 1
Part 2
 J. Warner Wallace is interviewed by Lee Strobel.
Timothy Keller William Lane Craig reviews a New York Times interview with pastor and apologist Timothy Keller.